Cataloge van điện từ ODE

Có thể nói van điện từ ODE là dòng van điện từ chất lượng nhất hiện nay trên thị trường với giá thành hợp lý. Dưới đây là cataloge đầy đủ và chi tiết:

Cataloge van điện từ ODE – bản đầy đủ ( Full )

Xem Cataloge online trực tiếp tại đây:

Tải – dowload chi tiết từng sản phẩm

Tên sản phẩm Cataloge Ghi chú – Hình ảnh
21TG1KR0V22    
21TG2KR0V22    
21A2KT20    
21A2ZT20    
21H7KV120    
21A8KV45    
21H8KB120    
21H8KV120    
21WA4KOV130    
21WA4ZOV130    
21HN4K0Y160-HT    
21PW4KOT120    
21H9KV180    
21W3KV190    
21W3ZV190    
21HN5KOY160-HT    
21W4KV250    
21W4ZV250    
21HN6K0Y250-HT    
21W5KV350    
21HF7K0V350    
21W5ZV350    
21W6KV400    
21HF8K0V400    
21W6ZV400    
21W7KV500    
21W7ZV500    
21W8KB650-HP    
21W8ZB650-HP    
21W9KB750-HP    
21W9ZB750-HP    
21A2KT20    
21A5KT40    
21YC4KOT130    
21YC5KOT190    
21YC6K0T250    
21JL1R1V23    
21L2K1T30    
21IH3KIV150    
21IH4K1V160    
21X2KT120    
21IH5K1V200    
21X3KT190    
21IH6K1V250    
21X4KT250    
21IH7K1V350    
21IH8K1V400    
21A2KOT12-XC    
4731KOT70    
4966KOQ120    
31A1FV15    
31A1FV15-Z    
21A2KIV20    
21A2ZIV20    
21WA3KIV130    
21WA3ZIV130    
21WA4KIV130    
21WA4ZIV130    
21W3KIV190    
21W3ZIV190    
21W4KIV250    
21W4ZIV250    
21W5KIV350    
21W5ZIV350    
21W6KIV400    
21W6ZIV400    
21W7KIV500    
21W7ZIV500    
21IA4T15GC2    
21IA5T20GC2    
21IA6T25GC2    
21IA7T32GC2    
21IA8T40GC2    
21IA9T50GC2    
     
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

"