Phân tử là gì ? Phân tử khối – Ví dụ dễ hiểu về phân tử

Phân tử là gì? Phân tử và nguyên tử thật dễ nhầm lẫn với nhau, bạn hãy tham khảo bài viết này để nắm chắc kiến thức về phân tử nhé.

1. Phân tử là gì

Phân tử trong tiếng anh được gọi là molecule. Phân tử là một nhóm nguyên tử trung hòa điện tích, có nhiều hơn 2 nguyên tử( nhỏ nhất là 2 nguyên tử với phân tử H2) kết hợp với nhau qua liên kết hóa học.

Có thể hiểu theo cách khác thì: Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và nhóm nguyên tử này thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất…

Phân tử là gì

2. Ví dụ về phân tử 

VD1: Phân tử nước (H2O) gồm 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O liên kết với nhau.

VD2: Phân tử hiđro (H2) gồm hai nguyên tử H liên kết với nhau.

Ví dụ về phân tử

Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.

VD3: Phân tử hợp chất: phân tử nước gồm 2 H liên kết với 1 O, phân tử muối ăn gồm 1 Na liên kết với 1 Cl, …

VD4: Phân tử đơn chất: phân tử khí nitơ gồm hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau, ..

3. Phân tử khối là gì

Phân tử khối là khối lượng của tổng các nguyên tử trong phân tử và được tính bằng đơn vị cacbon. Phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử chất đó.

Ví dụ như phân tử khối của Oxy (O2) bằng 16.2=32 đvC.

Phân tử khối là gì

4. Đại phân tử

Đại phân tử là các phân tử rất lớn được tạo bởi phản ứng trùng hợp và có rất nhiều nguyên tử nhỏ hơn. Sại phân tử có thể chứa hàng ngàn đến chục ngàn nguyên tử.

Một số đại phân tử ta thường gặp trong hóa sinh là polyme sinh học hay polyme phi sinh học. Tại đó, polyme sinh học có protein, cacbohydrat, axit nucleic,và polyphenol. Polyme phi sinh học điển hình là 2 dạng lipid và macrocycle.

Các địa phân tử tổng hợp phổ biến gồm sợi tổng hợp, chất dẻo, vật liệu trong phòng thí nghiệm như ống nano cacbon.

Theo định nghĩa đại phân tử của IUAC, đại phân tử là thuật ngữ sử dụng trong khoa học polyme. Đại phân tử nhắc tới một phân tử tên gọi đơn lẻ. Ví dụ, một phân tử polyme được gọi với 2 tên gọi là “đại phân tử” hoặc “Phân tử polyme”.

Đại phân tử

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

"